Tuesday, October 06, 2009

groovyとJOGLで背景テクスチャの上にポリゴンを描画する

groovyとJOGLで背景テクスチャの上にポリゴンを描画するには、以下のコードを実行します。


import static javax.media.opengl.GL.*;
import java.io.*;
import javax.media.opengl.*;
import com.sun.opengl.util.*;
import com.sun.opengl.util.texture.*;

// 出力画像サイズ
width = 300
height = 300

GLDrawableFactory gldf =
GLDrawableFactory.getFactory()
GLCapabilities glc = new GLCapabilities()
glc.setDoubleBuffered(false)
GLPbuffer buf = gldf.createGLPbuffer(
glc, null, width, height, null)
GL gl = buf.getGL()

texture = null

buf.addGLEventListener(
[ init: {
texture = TextureIO.newTexture(
new File("sf.jpg"), true)
},

display: {
GLUT glut = new GLUT()
gl.glViewport(0, 0, width, height)

// 平行投影
gl.glMatrixMode(GL_PROJECTION)
gl.glLoadIdentity()
gl.glOrtho(-1.0f, 1.0f, -1.0f, 1.0f, -1.0f, 1.0f)

// 背景テクスチャを描画
gl.glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT
| GL_DEPTH_BUFFER_BIT )
gl.glDisable(GL_DEPTH_TEST)
texture.enable()
gl.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,
texture.getTextureObject())
gl.glBegin(GL_QUADS)
gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f)
gl.glVertex2f(-1.0f, -1.0f)
gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f)
gl.glVertex2f(-1.0f, 1.0f)
gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f)
gl.glVertex2f(1.0f, 1.0f)
gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f)
gl.glVertex2f(1.0f, -1.0f)
gl.glEnd()
texture.disable()

// 透視投影
gl.glMatrixMode(GL_PROJECTION)
gl.glLoadIdentity()
float ratio = height/width as Float
gl.glFrustum(-1.0f, 1.0f, -ratio, ratio,
5.0f, 40.0f)

gl.glMatrixMode(GL_MODELVIEW)
gl.glLoadIdentity()
gl.glTranslatef(0.0f, 0.0f, -7.0f)

gl.glEnable(GL_LIGHTING)
gl.glEnable(GL_LIGHT0)
gl.glEnable(GL_COLOR_MATERIAL)
gl.glEnable(GL_NORMALIZE)
gl.glEnable(GL_DEPTH_TEST)
gl.glEnable(GL_CULL_FACE)

gl.glPushMatrix()
// 面の色を設定
gl.glColor3f(
0x77/0xff as Float,
0x99/0xff as Float,
0xff/0xff as Float
)
// X軸回転
gl.glRotatef(10.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f)
// Y軸回転
gl.glRotatef(20.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f)
// 8面体を描画
glut.glutSolidOctahedron()
gl.glPopMatrix()
},

reshape: {},
displayChanged: {}
] as GLEventListener
)
GLContext context =
buf.createContext(null)
context.makeCurrent()
buf.display()
Screenshot.writeToFile(
new File("sample1300a.png"),
width, height, true)
context.release()
context.destroy()


出力画像(sample1300a.png)
groovyとJOGLで背景テクスチャの上にポリゴンを描画した画像

関連情報
JDK1.6 Update14, Groovy 1.6.3, JOGL 1.1.1a

関連情報
groovyとJOGLのまとめ

No comments: